Kurumsal Almanca

Gelişen ve küreselleşen dünyada rekabetçi olabilmek ve piyasadaki rakipler ile arayı koruyabilmek için kurumların olağan dışı önlemleri dikkate alması şarttır. Bu önlemlerden birisi de, çalışanların yetkinlik ve motivasyonlarının arttırılmasıdır. Diğer bir yol ise, gelişmiş ülkeler standartlarının yakalanmasıdır.

Gelişmiş ülke standartlarını yakalamanın sihirli kelimesi “Visible Learning“: Dili kullanacağın ortamı yaşayarak öğrenmek. Dil öğrenmeyi görünebilir hale getirmek!

GLOBUS Dil Okulu (GDO) olarak, Avrupa Birliği Dil Kriterleri’ne uygun dil eğitimi veriyoruz ve bunu yine aynı kriterlere uygun TELC Avrupa Dil Sertifikaları (“The European Language Certificates”) ile belgelendiriyoruz. TELC Avrupa Dil Sertifikaları, tüm Avrupa ülkelerinde geçerlidir. GLOBUS Dil Okulu (GDO), Lisanslı bir TELC Sınav Merkezi’dir. Ayrıca TELC, MEB ONAYLIdır.
Dünya çapında faaliyet gösteren kurumların çalışanlarının dilsel yetkinlikleri ve bunların tüm dünyada geçerli bir sertifika ile belgelendirilmesi önemli bir süreç oluşturmaktadır.

Dünya şirketleri ve dünya şirketi olma yolunda kurumsal yapısını oluşturan şirketler çalışanlarına yatırım yaparak birikim ve tecrübeli kişiler ile çalışmaya devam eder ve çalışanlarını ortaya çıkabilecek bütün şartlar için hazırlar.
GLOBUS Dil Okulu (GDO) bu süreç içerisinde şirketlerin en doğru iş ortağıdır. GDO hem İngilizce ve Almanca verdiği dil eğitimi hem de tüm Avrupa’da geçerli dil sertifikaları ile şirketinizin dil eğitimi alanında dünya standartlarını yakalamasını sağlamaktadır.

İHTİYACA ODAKLI DİL EĞİTİMİ

GLOBUS Dil Okulu (GDO) şirket çalışanlarının dil yetkinliğini yazılı ve sözlü sınavlar ile tespit etmekte, onların işinde kullanacağı dil yapılarını ve becerilerini belirlemekte ve işte ihtiyaç duyduğu dil yapıları doğrultusunda özel bir eğitim programı hazırlamaktadır. Bu hazırlık süreci esnasında Avrupa Birliği Dil Kriterleri’ne göre hareket edilmekte ve gelişmiş ülkeler standartları esas alınmaktadır. Bu yöntem ile yıllar süren eğitim sonrası sağlanan geri dönüşüm yerine günlük iş yaşantısında uygulama sayesinde en kısa süre içerisinde dil eğitiminin geri dönüşümü çalışanın işine aktarılmaktadır.

Hazırlanan program sonrası uygulanan eğitim sürecinde periyodik olarak dört alanda seviye gelişimi sınavları yapılmaktadır. Bunlar;Dinleme anlama, Okuma anlama, Yazma ve Konuşma alanlarını kapsamaktadır. Konuşma yetkinliği etkileşimli olduğundan dolayı monolog ve diyalog olarak ikiye ayrılmakta ve kursiyere dışarıdan gelen talepleri karşılama becerisi kazandırılmaktadır.

EĞİTİM RAPORLAMASI

GLOBUS Dil Okulu (GDO) kurum çalışanlarının gelişimi sürecini aylık olarak rapor etmektedir. Raporlar, eğitimlere katılım sürelerini, aylık yapılan sınavlardan alınan notları açıklamalarını ve öğretmen değerlendirmesini içermektedir. Okulumuz her bir kursiyer için öğrenci gelişim raporu hazırlamakta ve bunları ilgili yetkililere aylık olarak ulaştırmaktadır.

[fq-widget filter_object=”category” filter_values=”almanca-kurslari” group_by_object=”post_titles” show_count=”false” show_image=”true” post_type=”post” limit=”20″ order_by=”name” sort_order=”ASC” period=”alltime” show_empty=”false” hierarchical=”false” incl_children=”yes” title=”Almanca Kursları” subtitle=”” footer_txt=”” month_format=”F Y” date_format=”d-m-Y” year_format=”Y” style=”rounded” float=”none” height=”0″ width=”0″ item-styling=”list” item-columns=”1″ sequence=”0″]