Sınav Nasıl Uygulanır?

A1 Sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

OKUMA ANLAMA

Üç tane birbirinden farklı metin ile bunlar Almanya’dan, Avusturya’dan ve İsviçre’den seçilmiş özgün ve basit metinler olup, bu metinler vasıtasıyla okuma anlama ölçülür. Metnin genel ifadesi ve tekil içerikleri test edilir. Okuma anlamanın iki bölümü eşleştirmekten oluşmaktadır.

Süre: 25 dakika

DİNLEME ANLAMA

Üç aşamalı dinle sınavı içeriğinde Avusturya, Almanya ve İsviçre’den seçilmiş, günlük konuşma temalarına ve standart dil kullanımına uygun metinlerle küresel, detaycı ve seçici anlama test edilmektedir. Birinci ve üçüncü metin birer kere,  ikince metin iki kere dinlenir.

Süre: yaklaşık 15 dakika

YAZMA BECERİSİ

Bu bölümde sınava katılan kişiler kendi kişisel bilgileri ile bir form doldururlar ve basit düzeyde düzenlenmiş bir e-mail yazarlar. Bu metinler öncesinde belirlenmiş kriterler doğrultusunda değerlendirilecekler.

Süre: yaklaşık 20 dakika

KONUŞMA SINAVI

Bu bölümde kendi içinde üç alt göreve ayrılır. Sınava katılan kişiler önce kısaca kendilerini sözlü olarak tanıtırlar. Hemen sonrasında günlük hayattan alınmış basit bir resmi betimler, tarif ederler. Sonrasında ise tarif ettikleri resim doğrultusunda bir mini diyalog canlandırırlar. Konuşma sınavında gerçekleşen diyaloglarda yine daha önceden belirlenmiş ve sabitlenmiş kurallar doğrultusunda değerlendirilir. Sözlü sınav esnasında 10 dakikalık hazırlanma süresinde aldığınız notları sınavda yanınızda bulundurabilirsiniz.

Süre: yaklaşık 10 dakika